Coqui, chancleta, bomba, ay bendito… my first year in Puerto Rico. 12 things I learned last year.

Fashion:
two piece dress: Patinka’s World ( made by me)
hat: Target
sunglasses: Betsey Johnson
shoes: Old Navy with DIY pearls
Ring: Apart
Bag: FiV Creators

 

And just like that today I celebrate a year in Puerto Rico!!! Time flies when you are having fun, that’s for sure. Puerto Rico has offered me and my husband a really good and fun life. It hasn’t come without heartaches and challenges but overall I love Puerto Rico <3 Learn 12 things I learned in the last 12 months by living in Puerto Rico!

 1. Nature in Puerto Rico is very strong and its people are very resilient. The infamous hurricane Maria proved all of us about the power of nature. Nobody will ever forget the destruction and the hardship that came after. Nature bounced back faster ( 3months) than people, technology, electricity. Months of challenges proved that simple life csn also make you happy and you have to be grateful what you have because you never know what can happen. However, Puerto Rican optimism and resilience helped to survive and get where we are now. Look at me now! Look at me now… ;P
 2. Puerto Rican Islands ( yes, Puerto Rico is an archipelago) are breathtaking. Plenty of beautiful beaches on 272 miles (437 km) of coastline.Everywhere you turn there are beautiful sights. Starting from tropical beaches, through mountains, rainforest, waterfalls, and finishing at historical monuments. Nature has so much to offer here. Different tours and attractions around the Island including Cueva Ventana, Black Beach, Natural Bridge and more will have you say “Gosh how beautiful Puerto Rico is!”.
 3. People are very friendly and welcoming. I feel very comfortable here. I met many wonderful friends who I know for sure will be in my life forever. Puerto Ricans are very sweet, they will talk to you, dance with you and even passbyers and complete strangers will wish you “Buen provecho ( enjoy your meal)  even at a fast food store…seriously! (New Yorkers watch and learn)
 4. Island time is real time. No rush. Despacito. ( unless you are driving everybody seems to be in a rush. I always wonder why they are in such a hurry if they are going to be 2 hours late anyway? the few minutes won’t make a difference :P) Yes, you will have to get over the island time. Nothing runs on time, especially social events. The only way to accept it is to relax. Gives you more time to enjoy yourself.
 5. Puerto Ricans know how to party. They have the longest Christmas season ( almost 3 months ), all festivals and holidays are celebrated with music, dancing, food ( lots of it). Every weekend on my beach there is a reggaeton party pumping at 8 am in the morning. What do you do? Join it.
 6. Food is fantastic. Coffee is so rich. After a few sips, you will be asking Starbucks what? Everything tastes delish (that can be a problem especially when you put that bathing suit)Thanks God for Zumba!  Everything starting from avocados ( so much bigger and sweeter than on the mainland)  and finishing at artisanal donuts are just the best. Plantains are delicious in every form. Chinchorreros are a whole different level of food tradition ( guavate is a road that has multiple side road roasteries and food track with roasted pork)
 7. One word. Mayoketchup. Not mayo and ketchup. It’s mayo-ketchup with a secret ingredient ( garlic! yass! ) and believe me at first you will be surprised then you will be asking for extra mayoketchup for every meal.
 8. San Juan is the second oldest European city in the Western Hemisphere. (Only Santo Domingo in the Dominican Republic is older) The old city of San Juan was a walled city with two major forts: Fort San Felipe ( celebrating my first year in PR in front of it)  del Morro and Fort San Cristóbal. Unique forts and colonial architecture bring millions of tourists every year and it doesn’t disappoint. The colorful buildings of the old town and majestic walls of the forts will charm you.
 9. Two animals that are unique here! Puerto Rico is home to the largest living sea turtle and its unofficial mascot coqui( little frog). Black leather turtles are endangered that’s why I became a volunteer to help to protect and share awareness about these beautiful creatures. Coqui ( do not confuse with coquito) is not only the symbol of Puerto Rico but music to your ears. Their night “music performances” will stick with you forever and will be a great memory of Puerto Rico.
 10. Puerto Rican Spanish is different. Over the years the Puerto Rican accent has changed under the influence of Africans who were forced to pick up the language. The African accent made it almost impossible for the rolling of R’s. After living here for a few months you will know why it is a compliment when someone calls you “nena” or “chacho”. Why “chinchorrear” is a tradition. Why “chancleta” brings memories from childhood. That “brutal” is not negative. “Estamos bien” became a national song after hurricane almost played as often as “despasito”. You start your day with “buen dia” and “gracias”! Vivaaa Puellltooo Rico!
 11. Creativity, fashion, and art here are amazing. The talent of designers, jewelry makers, muralists, dancers, painters will have you want to discover Puerto Rico not only through nature and lying on the beach but actually discovering what this Island and its people can offer.
 12. People really love having a Polish girl on their Island 🙂 They are always somewhat shocked what I am doing here, excited that I love it here so much and impressed that I can get down with some salsa moves, that I know what punieta is and can make my own mofongo. I feel very encouraged here to be myself and always supported by friends with everything I do professionally and privately. They are really excited to learn about my country and culture. They also know and love John Paul II and Lewandowski. It is always a very sweet moment to me when I feel welcomed and accepted and I can share about my homeland. ( Trumps America should take some notes…)

Rum, salsa, pina colada, hammock, barbeque, parranda, Taino, bomba plena, bioluminescent bays, El Morro and many more are unique to Puerto Rico and are some of the greatest reasons to come and visit and see it, learn it,  try it and live it.

Today it was such a picture perfect and one year anniversary day! I loved it and decided to celebrate it no place else but in front of majestic and so symbolic El Morro fort. The big lawn is a place where tourists and locals spend quality time with their loved ones. Perfect place to show what Puerto Rico is about beautiful sights, history,  great time and love. I was celebrating in an outfit made by myself ( collection coming soon 😛 ) cute little round bag!  and a little picnic with a sweet cupcake from Double Cake and a head full of future adventures in Puerto Rico. Stay tuned for more!

xoxo
Patinka

I ot tak, dziś obchodzę rok w Puerto Rico!!! Czas płynie, szybko gdy się dobrze bawisz. Puerto Rico zaoferowało mi i mężowi naprawdę dobre i przyjemne życie. Nie obyło się wyzwań, ale ogólnie uwielbiam Portoryko <3 Naucz się o 12-stu rzeczach,o których nauczyłam się przez ostatnie 12 miesięcy, mieszkając w Puerto Rico.

 1. Natura w Puerto Rico jest bardzo silna, a jej mieszkańcy są bardzo odporni. Sławny huragan Maria udowodnił nam wszystkim o sile natury. Nikt nigdy nie zapomni o zniszczeniu i trudach, które nastąpiły później. Natura odbiła się od dna szybciej (3 miesiące) niż ludzie, technologia, elektryczność. Miesiące wyzwań dowiodły, że proste życie również sprawia, że jesteś szczęśliwy i musisz być wdzięczny za to, co masz, ponieważ nigdy nie wiesz, co może się stać. Jednak portorykański optymizm i odporność pomogły przetrwać i dotrzeć tam, gdzie teraz jesteśmy. Teraz można podziwiać rezultaty po miesiącach odnowy i trosk.
 2. Portorykańskie wyspy (tak, Puerto Rico to archipelag) zapierają dech w piersiach. Mnóstwo pięknych plaż na 272 mil (437 km) linii brzegowej. Wszędzie, gdzie się odwrócisz są piękne miejsca. Począwszy od tropikalnych plaż, przez góry, lasy troplikalne, wodospady i kończąc na historycznych zabytkach. Natura ma tu wiele do zaoferowania. Różne wycieczki i atrakcje wokół wyspy, w tym Cueva Ventana, Czarna Plaża, Naturalny most i inne, sprawią, że powiesz “Boże, jak tu pięknie!”.
 3. Ludzie są bardzo przyjaźni i gościnni. Czuję się tu bardzo dobrze. Spotkałam wielu wspaniałych przyjaciół, którzy na pewno będą w moim życiu na zawsze. Portorykańczycy są bardzo mili, będą z tobą rozmawiać, tańczyć, a nawet kompletni nieznajomi będą Ci życzyć “Buen provecho” (Smacznego! ) nawet w fast foodach… poważnie! (Nowojorczycy powinni się od nich uczyć)
 4. Czas na wyspie to zycie bez pośpiechu (despacito! powolutku). (chyba, że jedziesz, wydaje się, że wszyscy się spieszą, zawsze zastanawiam się, dlaczego tak się spieszą, jeśli i tak spóźnią się o 2 godziny ?, kilka minut nic nie zmieni: P) Tak, trzeba się do tego przyzwyczaić na wyspie. Nic nie działa na czas, zwłaszcza imprezy towarzyskie. Jedynym sposobem na zaakceptowanie tego jest relaks. Daje ci więcej czasu dla siebie.
 5. Portorykańczycy wiedzą, jak się bawić. Mają najdłuższy sezon świąteczny (prawie 3 miesiące), wszystkie festiwale i święta obchodzone są z muzyką, tańcami, jedzeniem (dużo dobrego jedzenia). W każdy weekend na plaży pod moim domem odbywa się impreza w reggaeton o 8 rano. Co robić?Nie spać zwiedzać!
 6. Jedzenie jest fantastyczne. Kawa bogata w smaku. Po kilku łykach będziecie pytać co to jest Starbuks? Wszystko smakuje wyśmienicie (może to stanowić problem, zwłaszcza gdy włożysz kostium kąpielowy) dzieki Bogu za Zumbe! Wszystko, począwszy od awokado (o wiele większego i słodszego niż na kontynencie) i kończąc na pączkach , jest najlepsze. Plantany są pyszne w każdej formie. Chinchorreros to zupełnie inny poziom tradycji kulinarnej (to przydrożne budki z wieprzowina z rożna)
 7. Jedno słowo. Mayoketchup. Nie majonez i ketchup. To mayoketchup z tajnym składnikiem (czosnkiem! Yass!) I uwierz mi, że na początku będziesz zaskoczony, że poprosisz o dodatkowy mayoketchup do każdego posiłku.
 8. San Juan to drugie najstarsze europejskie miasto na półkuli zachodniej. (Tylko Santo Domingo na Dominikanie jest starsze) Stare miasto San Juan było otoczonym murami miastem z dwoma głównymi fortami: Fortem San Felipe (świętuję mój pierwszy rok w Puerto Rico przed nim) del Morro i Fort San Cristóbal. Unikalne forty i kolonialna architektura przyciągają miliony turystów każdego roku i nie rozczarowują. Kolorowe budynki starego miasta i majestatyczne mury fortów oczarują Cię.
 9. Dwa zwierzęta, które są tutaj wyjątkowe! Puerto Rico jest domem dla największego żywego morskiego i coqui (mała żaba). Leatherback żółwie są zagrożone, dlatego zostałam wolontariuszką, aby pomóc chronić i dzielić się świadomością na temat tych pięknych stworzeń. Coqui (nie mylić z coquito- swiąteczny drink) to nie tylko symbol Portoryko, ale muzyka dla uszu. Ich nocne “występy muzyczne” pozostaną z wami na zawsze i będą wspaniałym wspomnieniem Portoryko.
 10. Język iszpański jest tu inny. Z biegiem lat portorykański akcent zmienił się pod wpływem Afrykanów, którzy zostali zmuszeni do uczenia się tego języka w czasach kolonizacji. Afrykański akcent sprawił, że prawie niemożliwe było wypowiadanie “R”. Po kilku miesiącach pobytu będziesz wiedział, dlaczego jest to komplement, gdy ktoś dzwoni do ciebie “nena” lub “chacho”. Dlaczego “chinchorrear” jest tradycją. Dlaczego “chancleta” przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. A “brutal“ nie jest negatywne. ”Estamos bien“ stał się piosenką narodową po huraganie prawie graną tak często, jak ”despasito“. A dzień zaczynasz ”od buen dia“ i ”gracias“! Vivaaa Puellltooo Rico!
 11. Kreatywność, moda, sztuka tutaj są niesamowite. Talent projektantów, twórców biżuterii, muralistów, tancerzy, malarzy sprawi, że odkryjecie Puerto Rico nie tylko dzięki naturze i relaksie na plaży, ale w rzeczywistości odkrywając, co ta wyspa i jej mieszkańcy mają do zaoferowania.
 12. Ludzie z Puerto Rico naprawdę uwielbiają mieć polską dziewczynę na swojej wyspie 🙂 Zawsze są nieco zszokowani tym, co tu robię, podekscytowani tym, że uwielbiam Puerto Rico tak bardzo i są pod wrażeniem, że mogę popisać się paroma ruchami salsy, że wiem, czym jest “punieta” i potrafię ugotować swoje mofongo. Bardzo się cieszę, że mogę tu być sobą i zawsze jestem wspierana przez przyjaciół we wszystkim, co robię profesjonalnie i prywatnie. Są bardzo podekscytowani, gdy dowiadują się o moim kraju i kulturze. Znają i kochają także Jana Pawła II i Lewandowskiego. Zawsze jest dla mnie bardzo miłym momentem, kiedy czuję się mile widziana i akceptowana, i mogę podzielić się moją ojczyzną. (America Trumpa powinien zrobić notatki jak powinno się traktować emigrantów…)

Rum, salsa, pina colada, hamak, barbeque, parranda, Taino, bomba plena, zatoki bioluminescencyjne, El Morro i wiele innych to unikatowe i wyjątkowe rzeczy w Puerto Rico o których będę Wam jeszcze pisać. Są to niektóre z powodów, dla których warto odwiedzić i zobaczyć, nauczyć się, spróbować to i przeżyć.

Dziś był idealny dzień na moją rocznice! Postanowiłam uczcić mój dzień pod majestatycznym i symbolicznym fortem El Morro. Duży trawnik to miejsce, w którym turyści i mieszkańcy spędzają czas z najbliższymi. Idealne miejsce, aby pokazać, co w Portoryko najlepsze piękne zabytki , historia, świetny czasie i osobami bliskimi sercu. Świętowałam w stroju wykonanym przeze mnie (kolekcja wkrótce: P) śliczna, mała, okrągła torebka! i mały piknik ze słodką babeczką z Double Cake i głową pełną planów na dalsze przygody w Puerto Rico. Ciąg dalszy nastąpi!
buziaki
Patinka

Continue Reading

Lady in red dress…

My fashion: dress: Bea Rodriguez Suarez sunglasses: Moschino earrings and bracelet: Bijouxbypissaro Many times travel lovers ( like myself)  get so caught up in looking for cool spots and a next trip or destinations and don’t focus enough on places that are right in front of us. I am lucky […]

Continue Reading

Welcome to Puerto Rico where the Summer never ends and fashion is unique, sexy and fun!

    My fashion: Dress: Ana Maria Mariana Earrings: Amazonas Acessorios PR Pictures: Peedee Visuals    Welcome to Puerto Rico where every corner screams beauty, the Summer never ends and fashion is  unique, sexy and fun. Designers in Puerto Rico know how to make you stand out and look feminine. I […]

Continue Reading

Doors of Old San Juan

    My Fashion: Dress: Kori Arm bracelet: Vintage  Earrings: local market Belt: Vintage  Ring: Patricia Field Shoes: Zara Bag: Etsy Photography: PEEDEE VISUALS    My new home San Juan has a very special little Old Town that stole my heart. Old San Juan – isn’t just impressive because […]

Continue Reading

Trip to Cuba! 15 tips to get ready for the trip of your lifetime!

Since I moved to Puerto Rico my blog has been mostly about my adventures and my new Island life. However, I love traveling in general and whenever  I have an opportunity I go and explore interesting places. Let me show you another island. Cuba has always been on my […]

Continue Reading

Is it Spring yet?

My Is it Spring yet fashion: Hat: Asos Vest: Forever 21 Rings: Lux Accessories Necklace: Bracelet: Forever 21 Coat: F&F Pants:  Shirt: H&M Gloves: F&F Shoes: Clutch: Tj Maxx Is it Spring yet? Winter is fun just for a while and then it’s that never ending stage of waiting […]

Continue Reading

Fashion Chameleon

    My fashion chameleon fashion: turban: vintage coat: F&F earrings: H&M bag: Trendabl rings: Lux Accessories shoes: Aldo  I have always been fascinated by chameleons and their beauty. Their colors and ability to change and adjust to the surroundings is incredible. I am a bit of chameleon myself. Fashion lets me […]

Continue Reading

Staten Island part II

My fashion: Dress: Zara Bag: Michael Kors Sunglasses: Ray Ban Shoes: Bamboo Bracelets: H&M Watch: Michael Kors If you read and follow my blogging adventures (previous post) you know I decided to explore Staten Island a bit. After all it’s quite an interesting place. With awesome views and fun […]

Continue Reading

This is a man’s world…

My fashion: Skirt: Necessary Clothing  Coat: Forever 21 Shoes: Impo Bag: F&F Gold tights: H&M Earrings: Vintage  T-shirt and sunglasses: 5 Below This is a man’s world, this is a man’s world But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl…           […]

Continue Reading

Poncho

      My fashion: Poncho: Vintage Gloves: leather gloves Boots: Aldo Bag: Chanel Jeans: Sicko (thanks Fka :*) Hat: F&F   I am in love with boho style so there was only a question of time for me to haunt some funky poncho. I have always wanted one, […]

Continue Reading