Doors of Old San Juan

 

 

My Fashion:
Dress: Kori
Arm bracelet: Vintage 
Earrings: local market
Belt: Vintage 
Ring: Patricia Field
Shoes: Zara
Bag: Etsy
Photography: PEEDEE VISUALS 

 

My new home San Juan has a very special little Old Town that stole my heart. Old San Juan – isn’t just impressive because of its history, delicious food, and local shops but because of it’s architecture and vibrancy. Puerto Rico was a Spanish colony for hundreds of years and because of that you can see that style here. It is still nicely conserved. One of the very fascinating things is how beautiful and different all the doors in Old San Juan are. You won’t find the same door around, they are very unique. They kinda a tell a story…

Houses in Old San Juan are painted, in contrast to their doors. Painted in vibrant, eye-catching colors create almost 3d look.  As you walk down the narrow cobblestone streets, each building appears more colorful than the next one. There’s something fascinating about doors. Maybe it’s the unknown that lies on the other side or the possibility of what lies in front. An open door has been a  symbol of a new beginning and these beautiful doors in Old San Juan symbolize for me my new life and new opportunities here in Puerto Rico.

 There are many characteristic doors around Old San Juan. However, there is one particular door known as “La Puerta de la Bandera,” the mural is on the side of an abandoned historical building on and became a symbol of Puerto Rico and a popular photo spot. The flag door was painted by local artist Rosenda Álvarez as a symbol of national identity. For many Puerto Ricans, the national flag is a symbol of cultural pride and identity, especially because of island’s colonial status under the United States. Now the mural got a make over -black and white- colors are representing  mourning that the island has been experiencing since the US government imposed a federal control board with power over the commonwealth’s jurisdiction.

Enough about serious stuff. What about fashion? Old San Juan inspires for some more dramatic choices, prints and colors that contrast well with vibrance of all the buildings. Maxi dresses always remind me of tropical and island vibes and bring out a bit of a Roman goddess.  My dress and its colors stand out especially with all unique doors around the old town. Bold vintage accessories and fun straw bag are cool addition to the whole look.

Everything was beautifully captured by my photographer friend PEEDEE VISUALS  who knows how to make a girl look amazing. Thank you for capturing the inner island goddess in me.

Which door caught your eye?

xoxo
Patinka

Mój nowy dom San Juan ma bardzo wyjątkowe stare miasto, które skradło moje serce. Old San Juan nie tylko robi wrażenie ze względu na swoją historię, pyszne jedzenie i lokalne sklepy, ale przede wszystkim ze względu na swoją architekturę i kolorystykę. Portoryko było hiszpańską kolonią od setek lat i dlatego można zobaczyć ten styl tutaj. Jest nadal dobrze zachowany. Jedną z fascynujących rzeczy jest to, jak piękne i różne są wszystkie drzwi w starym San Juan. Nie znajdziesz takich samych drzwi, każde są  unikatowe. Opowiadają jakby różne historie …
Domy są malowane, w kontraście do ich drzwi. Malowane w żywych, przyciągających wzrok kolorach sprawiają trójwymiarowe wrażenie. Gdy chodzisz wąskimi brukowanymi uliczkami, każdy kolejny budynek wydaje się bardziej kolorowy niż ostatni. Jest coś fascynującego w drzwiach. Być może dlatego, że nie wiadomo, co leży po drugiej stronie za zamkniętym drzwiami, czy też to, co odkryje się przed nami gdy wyjdziemy na zewnątrz. Otwarte drzwi są symbolem nowego początku i te piękne drzwi w Old San Juan symbolizują dla mnie moje nowe życie i nowe możliwości tutaj w Puerto Rico. Wokół Starego San Juan znajduje się wiele charakterystycznych drzwi. Jest jednak jedna konkretna brama znana jako “La Puerta de la Bandera”, której mural znajduje się na opuszczonym zabytkowym budynku i stał się symbolem Portoryko i popularnego miejsca na fotki. Drzwi flagi zostały namalowane przez miejscową artystkę Rosendę Álvarez jako symbol tożsamości narodowej. Dla wielu Portorykańczyków flaga narodowa jest symbolem dumy i tożsamości kulturowej, szczególnie ze względu na status kolonialny wyspy w Stanach Zjednoczonych. Teraz mural przeszedł metamorfozę czarno-białe kolory przedstawiają żałobę, której doświadcza wyspa, odkąd rząd Stanów Zjednoczonych narzucił federalną fiskalną kontrolę nad krajem.

Wystarczy już o poważnych rzeczach. A co z modą? Old San Juan inspiruje do bardziej dramatycznych wyborów, printów i kolorów, które dobrze kontrastują z dynamiką i kolorystyką wszystkich budynków. Sukienki maxi zawsze przypominają mi tropikalne i wyspiarskie wibracje i wydobywają ze mnię taka trochę rzymską boginię. Moja sukienka i jej kolory wyróżniają się przede wszystkim na tle wyjątkowych drzwi wokół starego miasta. Ciekawe vintygowe akcesoria i słomiana torba są fajnym dodatkiem do całego wyglądu.

Wszystko zostało pięknie uwiecznione przez moją znajomą fotograf,  PEEDEE VISUALS, która wie, jak sprawić, by dziewczyna prezentowała się niesamowicie. Dziękuję za zdobycie ze mnie wewnętrznej tropikalnej bogini.

Które dzwi spodobały Ci się najbardziej?

buziaki
Patinka

 

xoxo Patinka