A day in Old San Juan! 8 things I love to photograph in Old Town.

 

My fashion:

Top: TjMaxx
Earrings: Vintage
Ring: Vintage
Sunglasses: Vintage
Shorts: Zara
Bag: Vintage
Shoes: Zara

 

Walking around Old San Juan must probably be my favorite thing to do in San Juan. I take a bus from Isla Verde (only 75 cents and about 25 minutes of bumpy and fun ride with the locals) and I walk, enjoy great puertorican coffee and food, take pictures and just take it all in <3

I love taking pictures in general and I take a lot of them. Here are my favorite 8 things I love to photograph in Old San Juan. Also click here most Instagramable places in Old San Juan.

 1. Walking through the narrow and colorful streets of Old San Juan is just amazing. It is a workout with beautiful views but it can wear you out, the little squares all over the Old Town are perfect to sit down catch your breath and look around and do some people watching and picture perfect location scouting. I love taking pictures of the little plazas and squares.
 2. The streets of Old San Juan are full of little charming restaurants and each and every of them has something special to offer ( you already know I am getting a list ready for you :)) after walking from the bus I always like to stop somewhere for a little bite or that delicious cup of coffee. Coffee here is – like Puerto Rico itself strong and amazing!
 3. Every narrow allyin Old San Juan has something unique. They are very charming and you can get some cool pictures there. Each street has something beautiful. Be ready for lots of pictures! I probably have thousands so far!
 4. Calle Fortaleza umbrella installation. Paseo de la Sombrillas.The colorful umbrellas with Puerto Rico stamps are representing the colorful and vibrant culture of Puerto Rico and its people. I love coming here in the morning when there are not that many tourists. However, even with many people you can get some cool shots. Just need a very dedicated personal photographer ( thank you hubs :P)
 5. Kitties!They are everywhere especially when you get closer to Save a Gato area. Did you know that Old San Juan has an organization that takes care of all the beautiful strays in Old Town? Save A Gatomanages the cats of Old San Juan through T/N/R -trap, neuter and release. The kitties then healthy go back to the streets of Old San Juan where they can lounge and sunbathe on the rocks and other cute places. Save A Gato also offers the option to adopt please visit their facebookand help in whichever way you can. I volunteer there sometimes only because my allergies don’t let me do it too often :() but every time I am there my heart is full and happy.
 6. Houses with flags.Oh yes you will find a lot of them. Puerto Ricans are very patriotic and they are not afraid to show it. I think it’s beautiful and I snap shots every time I can or see a nice building with their vibrant flags.
 7. Monuments and guard towers.I just can’t get enough of them. I am sure you have seen them all over my social media :D. They represent the rich and beautiful history and are the most characteristic symbol of San Juan.
 8. Doors. They are just so unique and so different here. They show the specific architecture and heart of this vibrant Old Town. ( Coming soon a beautiful photoshoot of doors of Old San Juan)

To get more read this post about 10 reasons to visit Old San Juan

xoxo
Patinka

Spacerowanie po Old San Juan jest chyba moją najbardziej ulubioną rzeczą w San Juan. Wsiadam w autobus z Isla Verde (tylko 75 centów i około 25 minut wyboistej i fajnej jazdy z miejscowymi) i idę sobie troszkę pochodzić i nacieszyć się wspaniałą puertoriańską kawą i jedzeniem, i porobić zdjęcia i nacieszyć się wszystkim wokół. <3
Uwielbiam robić zdjęcia ogólnie i robię ich dużo. Oto moje ulubione 8 rzeczy, które  fotografuje w Old San Juan.
 1. Spacer wąskimi i kolorowymi uliczkami Starego San Juan jest po prostu niesamowity. Jest to prawie jak trening z pięknymi widokami, bo strome uliczki mogą Cię zmęczyć, małe place i skwerkiw całym Starym Mieście są idealne, aby usiąść, złapać oddech i rozejrzeć się poobserwować różnych ludzi i miejsca wokół. Uwielbiam robić zdjęcia małych plaz i skwerkow.
 2. Ulice Starego San Juan są pełne uroczych restauracjii każdy z nich ma coś specjalnego do zaoferowania (przygotuje wkrótce listę dla Was :)) po przejściu z autobusu zawsze lubię się gdzieś zatrzymać mały kęs lub pyszną filiżankę kawy. Kawa jest tutaj – jak Puerto Rico, mocna i niesamowita!
 3. Każda przecznicaw Starym Mieście ma coś wyjątkowego. Są bardzo czarujące i można tu zrobić naprawdę fajne fotki. Każda ulica ma coś pięknego. Przygotuj się na wiele zdjęć! Dzieki Bogu już nie ma aparatów na kliszę. Prawdopodobnie mam już tysiące!
 4. Instalacja Parasolek na Calle Fortaleza.Paseo de la Sombrillas. Kolorowe parasole ze znaczkami Puerto Rico reprezentują barwną i żywą kulturę Puerto Rico i jej mieszkańców. Uwielbiam przychodzić tutaj rano, kiedy nie ma tylu turystów. Jednak nawet w przypadku wielu osób można uzyskać fajne ujęcia. Potrzebujesz bardzo oddanego i wygimnastykowanego osobistego fotografa (dziękuję, huby: P)
 5. Kotki! Są wszędzie, szczególnie gdy zbliżasz się do obszaru Save a Gato. Czy wiesz, że Old San Juan ma organizację, która zajmuje się wszystkimi pięknymi uliczkami na Starym Mieście? Save A Gato zarządza kotami Old San Juan przez T / N / R – pułapka, sterylizacja i uwolnienie. Kotki wtedy zdrowe wracają na ulice Starego San Juan, gdzie mogą odpoczywać i opalać się na skałkach i innych uroczych miejscach. Save A Gato oferuje również opcję adoptowania, odwiedź Facebook i pomóż w jakikolwiek sposób. Jestem tam wolontariuszką od czasu do czasu tylko dlatego, że moje alergie nie pozwalają mi robić tego zbyt często 🙁 (ale za każdym razem, gdy tam jestem, moje serce jest pełne i szczęśliwe)
 6. Domy z flagami. O tak, znajdziesz ich dużo. Portorykańczycy są bardzo patriotyczni i nie boją się tego pokazać. Myślę, że jest piękna i robię zdjęcia, kiedy tylko mogę, lub zobaczę ładny budynek z ich tętniącymi życiem flagami.
 7. Zabytki i wieże strażnicze. Po prostu nie mogę się im oprzeć. Jestem pewna, że widziałeś ich pełno na moich mediach społecznościowych: D. Reprezentują bogatą i piękną historię i są najbardziej charakterystycznym symbolem San Juan.
 8. Drzwi. Są tak wyjątkowe i tak różne tutaj. Pokazują specyficzną architekturę i serce tego tętniącego życiem Starego Miasta. (Już wkrótce piękna sesja zdjęciowa drzwi Starego San Juan)

buziaczki
Patinka

 

 

 

 

 

xoxo Patinka