Natural skincare made in Puerto Rico. Everything you need for your skin on your next trip to Puerto Rico.

My fashion: 
Sustainable t-shirt: Ambar Carolina
Products: Azahar Apothecary, Taí Handmade Soaps , Linda Mami, QiXi, Sauca Botanicals,
Sailor Suds

Fights and hotel booked! You are going to Puerto Rico!!! The first thing that comes to our mind when getting ready for a trip is what to pack to wear. Right? We want to look trendy and attractive. Nowadays we pay closer attention to fabrics and the way our clothes are made. ( here you can check out how to get your environmentally friendly t-shirt) Before the trip we are more conscious about what we eat and exercise to be healthier and ready for that bikini. But we still don’t pay attention to our skincare. Am I right? Maybe it crosses our mind once (but you probably didn’t think of natural skincare and we have great products made in Puerto Rico that also can be ordered online yay!)  We usually count on the hotel or local drug stores to get something. Why?

There are a few reasons but the main ones ( I know that because I used to think the same) We don’t realize how important the skin care is. It doesn’t just stay on our skin it gets absorbed to our whole system…so it is pretty much like eating. Other thing is. We just trust the big brands. Brands that sound attractive and are widely promoted attract us with colorful packages and widely known names but unfortunately they still experiment on animals and don’t provide what our body needs. ( Yes some of the big names still pay to conduct experiments on animals in China so technically they go around the system) Their ingredient list is way too long and full off chemicals. I don’t even want to go there I am not an expert but some of the ingredients are exactly the same stuff that fuels our cars. Well, no thank you!

The future is in natural locally made natural skincare that can reassure you in the ingredients. The future is in nature. I am pretty new in the natural skincare world but I already see results. If you ask me there are only benefits: they are all cruelty free (most of them also palm oil free), natural and affordable. Extra bonus if you get natural skincare once you get to Puerto Rico you are also supporting local brands and small businesses. ( and after hurricane Maria this is very appreciated and helpful)  They will teach you about their products and ingredients. I was very lucky to meet some great brands trough Brands Of Puerto Rico  that create natural skincare in Puerto Rico all in amazing little store Azahar Apothecary. The owner Ivdia will welcome you with a big smile and will walk you through every single product she caries. Yet! She will also teach you how to make some of them at her great workshops!

I also met two other great women (girl power!) Maria Gonzalez who passionately creates variety products for  Taí Handmade Soaps  the name comes from Taino native tribe of Puerto Rico. You will find all sort of lotions, candles, skin rubs, face scrubs and other goodies. The products became the part of my skincare routine and are just fantastic!

Had a pleasure to meet a  fellow military wifey Janna Flurry Hall Dearinger, who fell in love with Puerto Rico and using its resources creates natural soaps. Great for the skin and so creative! Sailor Suds

Looking good and feeling good starts with your skin and hair ( said a fashion stylist but yeah that’s true) Healthy is in fashion. Never-ending trend. Remember on your good hair day how you felt that you could conquer the world? Or the opposite that nothing even your best outfit looked good when your skin broke out?  Anything will look great on you with your healthy glowing and nourished skin. Now during Summer especially ( and all year long in Puerto Rico) taking care of your skin is very important. Sunny Puerto Rico opened my eyes to my mistakes in my skincare routine.

So what natural skincare do you need to feel great and protect your skin while enjoying your time in Puerto Rico? It’s very simple. You really don’t need that many products and time!

1.Exfoliate! Depending on your likes you can pick from different fruit and vegetables to use for your body scrubs! Remember the body scrubs are different from facial scrubs. Facial ones are more gentle! Exfoliate at least once a week to get rid of the toxins and dead skin. I suggest that before you hit the beach to get that great tan. For body different flavors and scents body bag and for face organic facial scrub.

2.Clean! Remember how many times you heard not to use soap on your face only on your body. With naturally made soaps that’s the opposite. You clean and nourish your skin at the same time. and oh boy! they smell amazing. You can also wash your hair with most of them. So not only healthy but convenient 3 in one. Perfect on vacation! I love for example the charcoal-jasmine Sailor Suds face bar  and all in one Tai honey and oats bar.

3.Moisturize! This became my everyday mantra in sunny Puerto Rico moisturizing is a must . For example yummy smelling the cocoa budy butter. Get that sexy body off yours nicely moisturized especially after  soaking up in hot Puerto Rican sun. I also don’t leave my house without a moisturizing body mist! That I can spray on my face and body anytime and also smell great! Moisturize on the go!

4. Protect! SPF should be your best friend ( not only here on vacation but also all year long yes even during winter, don’t believe me? ask your doctor :P) the problem with the sunblocks is huge. They are not only toxic to you but also to the water creatures and reefs. So if you care for the environment and yourself and your family. Look for less toxic and more natural alternatives. Believe me you will still get that nice healthy PuertoRican tan with SPF on.

5. Get the bugs off. Nobody likes to be eaten up by mosquitos and other bugs. There are many repellants available everywhere but the toxic ingredients in them surely will kill the bugs but will also be absorbed by our skin. Not so healthy and safe. Go for a natural version. Works wonders, it’s safe and…smells pleasant.

6. Get that collagen on! Sorry to break that to you but our skin stops producing collagen in early twenties. ( I know we are all 21 forever but still :P) it’s cruel but true. So get that pure collagen on to slow down the wrinkles !

7. Tame your hair. The humidity in Puerto Rico is no joke ( but it’s great for your skin btw kinda like a free facial :P) your hair will look wild 🙂 for sure. What to use to get rid of that frizz? Natural oils. I found this Hair love blend that is just perfect.

Nature knows what’s good for us nourishes us inside and out. It also shows us the best colors to use for our skin type ( but about that later on)  Wear nature on your skin! Believe me. You will look great with made in Puerto Rico skincare on you. and oh yeah now that you are naturally beautiful put that Summer dress on and go on enjoy your time in Puerto Rico. Click here for First stop Old San Juan.

xoxo
Patinka

Lot i hotel zarezerwowany! Jedziesz do Puerto Rico !!! Pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl, kiedy przygotowujemy się do podróży, jest to, co zapakować. Prawda? Chcemy wyglądać modnie i atrakcyjnie. W dzisiejszych czasach zwracamy większą uwagę na tkaniny i sposób, w jaki robione są ubrania. (tutaj możesz sprawdzić, jak zdobyć t-shirt przyjazny dla środowiska) Przed podróżą jesteśmy bardziej świadomi tego, co jemy i ćwiczymy, aby być zdrowsze i gotowe na bikini. Ale nadal nie zwracamy uwagi na naszą pielęgnację skóry. Czy mam rację? Być może raz przemknie myśl o kremie do opalania (ale prawdopodobnie nie myślałeś o naturalnej pielęgnacji skóry i mamy wspaniałe produkty wykonane w Puerto Rico, które można również zamówić online!) Zwykle liczymy na hotel lub lokalne apteki, żeby coś kupić. Dlaczego?

Jest kilka powodów, ale główne (wiem, bo myślałam tak samo). Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest pielęgnacja skóry. Produkty nie tylko pozostają na naszej skórze, ale są przez nią wchłaniane … więc to jest jak jedzenie. Inna powód. Po prostu ufamy wielkim markom. Marki, które brzmią atrakcyjnie i są szeroko promowane, przyciągają nas kolorowymi opakowaniami i znanymi nazwami, ale niestety wciąż eksperymentują na zwierzętach i nie zapewniają tego, czego potrzebuje nasz organizm. (Tak, niektóre z wielkich nazw nadal płacą za przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach w Chinach, więc technicznie obchodzą system) Ich lista składników jest zbyt długa i pełna chemikaliów. Nie chcę się w to zagłębiać bo nie jestem ekspertem, ale niektóre składniki są dokładnie tymi samymi rzeczami, które napędzają nasze samochody. Cóż, nie, dziękuję!

Przyszłość tkwi w naturalnej pielęgnacji skóry, której składniki znasz. Przyszłość jest w przyrodzie. Jestem nowa w świecie naturalnej pielęgnacji skóry, ale już widzę rezultaty. Jeśli pytasz mnie, są tylko zalety: wszystkie są wolne od okrucieństwa czyli nie eksperymentują na zwierzakach (większość z nich także jest wolna od oleju palmowego), naturalne i niedrogie. Dodatkowy bonus, jeśli kupujesz naturalną pielęgnację skóry po przybyciu do Puerto Rico, wspierasz także lokalne marki i małe firmy. (i po huraganie Maria jest to bardzo cenne i pomocne) Właściciele będą Cię uczyć o swoich produktach i składnikach. Miałam wielkie szczęście, że mogłem spotkać wspaniałe marki za pośrednictwem Brands of Puerto Rico, które tworzą naturalną pielęgnację skóry w Puerto Rico, wszystko w niesamowitym małym sklepie Azahar Apotecary. Właścicielka Ivdia przywita Cię z wielkim uśmiechem i wytłumaczy każdy produkt, który ma u siebie. Ponadto! Ona również nauczy Cię, jak zrobić niektóre z nich na jej warsztatach!

Spotkałam się również z dwiema innymi wspaniałymi kobietami (kobiety góra!) Marią Gonzalez, która z pasją tworzy różnorodne produkty dla Taí Handmade Soaps – nazwa pochodzi od plemienia Taino z Puerto Rico. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju balsamy, świece, olejki do skóry, peelingi do twarzy i inne cuda. Produkty stały się częścią mojej codziennej pielęgnacji skóry i są po prostu fantastyczne! Miałem przyjemność spotkać koleżankę wojskową żonę Janna Flurry Hall Dearinger, która zakochała się w Puerto Rico i wykorzystując jego zasoby tworzy naturalne mydła. Świetne dla skóry i bardzo kreatywne! Sailor Suds.

Dobry wygląd i dobre samopoczucie zaczynają się od skóry i włosów (powiedziała stylistka mody, ale tak, to prawda) Zdrowie jest w modzie. Niekończący się trend. Pamiętacie jak wasze włosy wyglądały zdrowo i wspaniale i jak czułaś, że możesz podbić świat? Czy coś wręcz przeciwnego, że twoja najlepsza stylizacja nie wyglądała dobrze, gdy Cię wysypało? Wszystko będzie dobrze wyglądać dzięki zdrowej, lśniącej i odżywionej skórze. Szczególnie w okresie letnim (a także przez cały rok w Puerto Rico) dbanie o skórę jest bardzo ważne. Słoneczne Puerto Rico otworzyło moje oczy na moje błędy w mojej codziennej pielęgnacji skóry.

Jaka jest naturalna pielęgnacja skóry, aby czuć się świetnie i chronić skórę, jednocześnie ciesząc się czasem spędzonym w Puerto Rico? To jest bardzo proste. Naprawdę nie potrzebujesz tak wielu produktów i czasu!

1. Peeling! W zależności od upodobań możesz wybierać różne owoce i warzywa, aby użyć ich do peelingu ciała! Pamiętaj, że peelingi ciała różnią się od tych do twarzy. Twarze są delikatniejsze! Złuszczaj się co najmniej raz w tygodniu, aby pozbyć się toksyn i martwej skóry. Proponuję, przed pierwszą wizytą na plaży, by uzyskać świetną opaleniznę. Dla ciała Body Bag i na twarz Tai organiczny peeling do twarzy.

2. Oczyszczanie! Pamiętaj, ile razy słyszałeś, aby nie używać mydła do twarzy tylko do cieła. Z naturalnie zrobionymi mydłami jest odwrotnie. Czyścisz i odżywiasz skórę w tym samym czasie. I oh ! pachną niesamowicie. W większości z nich możesz również myć włosy. Więc nie tylko zdrowe, ale wygodne 3 w jednym. Idealne na wakacjach! Uwielbiam na przykład charcoalowo-jaśminowy Sailor Suds i wszystko w jednej kostce miodowo-owsiane Tai.

3.Nawilżanie! To stało się moją codzienną mantrą w słonecznym Puerto Rico, nawilżanie jest koniecznością. Na przykład pyszne pachnące masło kakaowe. Nawilżaj to swoje ciałko szczególnie po kąpieli w gorącym, portorykańskim słońcu. Nie opuszczam też domu bez nawilżającej mgiełki! W każdej chwili mogę spryskać twarz i ciało, a także świetnie pachnieć! Nawilżaj się w drodze!

4. Ochrona! SPF powinien być twoim najlepszym przyjacielem (nie tylko tutaj na wakacjach, ale także przez cały rok tak, nawet w zimie, nie wierzysz mi?zapytaj swojego lekarza: P) problem z sunblokami jest ogromny. Są nie tylko toksyczne dla ciebie, ale także dla wodnych stworzeń i raf. Więc jeśli zależy Ci na środowisku i na sobie i na rodzinie. Szukaj mniej toksycznych i bardziej naturalnych alternatyw. Uwierzcie mi, że nadal będziecie mieć opaleniznę z Puerto Rico z SPF ale dużo zdrowszą.

5. Ochrona przed robalami. Nikt nie lubi być zjadany przez komary i inne robaki. Istnieje wiele repelentów dostępnych wszędzie, ale toksyczne składniki na pewno zabiją robaki, ale zostaną również wchłonięte przez naszą skórę. Nie tak zdrowo i bezpiecznie. Przejdź do naturalnej wersji. Działa cuda, jest bezpieczna i … pachnie przyjemnie.

6. Zaprzyjaźnij się z kolagenem! Przepraszam, że to muszę Ci powiedzieć, ale nasza skóra przestaje produkować kolagen po dwudziestym roku życia. (Wiem, że wszyscy jesteśmy wiecznie młodzi ale…) to okrutne, ale prawdziwe. Więc smaruj się czystym kolagenem, aby spowolnić zmarszczki!

7. Okiełznaj włosy. Wilgotność w Puerto Rico nie jest żartem (ale jest świetna dla twojej skóry, troche jak darmowe maseczki nawilżające) twoje włosy będą wyglądać na dzikie 🙂 na pewno. Czego użyć, aby pozbyć się tego bałaganu na głowie? Naturalne olejki. Znalazłem tę mieszankę Hair Love do włosów, która jest idealna.

Natura wie, co jest dla nas dobre, karmi nas od wewnątrz i na zewnątrz. Pokazuje nam również najlepsze kolory do zastosowania przy naszym typie skóry (ale o tym później) Noś naturę na swojej skórze! Uwierz mi. Będziesz wyglądać wspaniale dzięki pielęgnacji skóry w Puerto Rico. i oh tak teraz, kiedy jesteś naturalnie piękna, narzuć tę letnią sukienkę, którą kupiłaś specjalnie na wyjazd i ciesz się chwilą spędzoną w Puerto Rico. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pierwszy przystanek w Old San Juan.
buziaczki
Patinka

 

xoxo Patinka